Stadler MR Sweden AB utför reparationer och ombyggnationer av järnvägsfordon i Sverige. Vi är ett bolag inom den schweiziska koncernen Stadler Rail Group; en koncern som, utöver underhåll, levererar tåg som rullar i alla väder till hela världen.

Med schweizisk precision strävar vi efter att leverera hög kvalitet till den svenska järnvägsbranschen. I våra välutrustade verkstäder i Tillberga, strax utanför Västerås, arbetar de 150 professionella medarbetare som utgör grunden i Stadler MR Sweden. Vi står inför en spännande expansion de kommande åren och vi vill bli fler. Välkommen in och läs mer om Stadlerkoncernen på www.stadlerrail.com.

Till vår verksamhet i Tillberga, Västerås söker vi nu en affärsmässig, lösningsorienterad och driven:

Logistikchef

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Logistikchefen är ytterst ansvarig för Logistikverksamheten vilket innefattar strategiskt- och operativt inköp samt lager och godsmottagning. Denne ska tillse att erforderliga resurser i form av personal finns tillgängliga, skapa processer, rutiner, stödverktyg för att säkerställa att materialförsörjningen lever upp till satta mål med avseende på ekonomi, leveranssäkerhet och kvalitet. Logistikchefen är processägare för samtliga processer och har personalansvar för samtlig personal inom Logistikverksamheten. Logistikchefen rapporterar till Produktionschefen.

Som Logistikchef hos oss kommer du att ha följande ansvar:
 • Att säkerställa materialförsörjningen i rätt tid, med rätt kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad.
 • Processägare för inköp och lager.
 • Leda team inom Strategiskt inköp, Operativt inköp samt Lager/förråd.
 • Ingå i ledningsgruppen för Operations.
 • Säkerställa resurser och kompetenser för Logistik i leveransprojekt.
 • Verka för att Logistik lever upp till satta mål med avseende på ekonomi, leveranssäkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och övriga åtaganden på bästa sätt.
 • Aktivt bidra till ett effektivt arbete på företagets ledningsnivå.
 • Arbetsmiljöansvar enligt svensk lag. Se separat delegering från Produktionschef.
 • Budgetansvarig för Logistik inom Stadler MR.
 • Tillsätter tjänster i organisationen efter avstämning med HR-chef och Produktionschef, inom sitt ansvarsområde, utefter de krav och behov som uppstår.
 • Säkerställa att organisationen fungerar på ett effektivt och samordnat sätt så att företagets mål kan nås.
 • Säkerställer att rapporterade avvikelser vad gäller säkerhet, arbetsmiljö, miljö och hälsa åtgärdas enligt myndigheters föreskrifter eller anvisning.
 • Säkerställer att all personal får information och utbildning om företagets ledningssystem för kvalitet och miljö samt de rutiner och föreskrifter som berör arbetet utifrån myndighetskrav.
 • Ansvarar för att underställd personal följer gällande regler för kvalitet och säkerhet i alla led.
 • Följa gällande regler och rutiner inom företaget och verka för samarbete och utveckling enligt företagets riktlinjer och standarder.
 • Attestera fakturor samt tider för underställd personal.
ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER/PERSONLIGA EGENSKAPER

För att trivas och lyckas i rollen som Logistikchef hos oss tror vi att du:
 • Har högskoleutbildning, exempelvis civilingenjör.
 • Har minst fem års ledar- och chefserfarenhet.
 • Har erfarenhet av kommersiella relationer med externa parter.
 • Har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring.
 • Har erfarenhet av tågbranschen eller tillverkande industri.
 • Har erfarenhet av leveransprojektverksamhet.
 • Har god förhandlingsvana.
 • Har teoretiska kunskaper inom inköp och logistik.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
 • Är lösningsorienterad och affärsmässigt medveten.
 • Är drivande, strukturerad och noggrann.
 • Har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
 • Är motiverande och entusiasmerande.
VAD VI ERBJUDER

Vi erbjuder en spännande roll i en dynamisk miljö med stor möjlighet att påverka. Du får jobba i ett expansivt globalt företag som har stort lokalt mandat.
INTRESSERAD?

Sök redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande!

Vänligen maila din kompletta ansökan till:
ansokan.arn@stadlerrail.com

Stadler Service Sweden AB, Verkstadsgatan 31, 72233 Västerås

För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
lulzim.gashi@stadlerrail.com
076-899 75 56
therese.rosen@stadlerrail.com
070-811 92 35
A Company of Stadler Rail Group - www.stadlerrail.com