Stadler MR Sweden AB utför reparationer och ombyggnationer av järnvägsfordon i Sverige. Vi är ett bolag inom den schweiziska koncernen Stadler Rail Group; en koncern som, utöver underhåll, levererar tåg som rullar i alla väder till hela världen.

Med schweizisk precision strävar vi efter att leverera hög kvalitet till den svenska järnvägsbranschen. I våra välutrustade verkstäder i Tillberga, strax utanför Västerås, arbetar de 170 professionella medarbetare som utgör grunden i Stadler MR Sweden. Vi står inför en spännande expansion de kommande åren och vi vill bli fler. Välkommen in och läs mer om Stadlerkoncernen på www.stadlerrail.com.

Till vår verksamhet i Tillberga, Västerås söker vi nu en affärsmässig, lösningsorienterad och drivande:

INKÖPSCHEF

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Inköpschefen är ytterst ansvarig för inköpsfunktionen vilket innefattar strategiskt- och operativt inköp samt logistik. En stor del av arbetet består av strategiskt arbete så som verksamhetsutveckling inom inköp och logistik men består också av att hantera kortsiktiga och dagliga utmaningar. Avdelningen består idag av strategiskt- och operativt inköp samt logistikchef med personal. Inköpschefen rapporterar till Produktionschefen och ingår i operativa ledningsgruppen.

Som Inköpschef hos oss kommer du att ha följande ansvar:
 • Säkerställa materialförsörjningen i rätt tid, med rätt kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad.
 • Aktivt arbeta med verksamhetsutveckling i form av processer, rutiner och strategi.
 • Verka för att inköp och logistik lever upp till satta mål med avseende på ekonomi, leveranssäkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och övriga åtaganden på bästa sätt.
 • Arbeta aktivt med strategisk leverantörsutveckling.
 • Tillse att avtal formuleras och upprättas.
 • Aktivt delta i anbudsarbete.
 • Leda team inom Strategiskt inköp, Operativt inköp samt Lager/Logistik.
 • Processägare för inköp och logistik.
 • Säkerställa resurser i leveransprojekt.
 • Aktivt bidra till ett effektivt arbete på företagets ledningsnivå.
 • Arbetsmiljöansvar enligt svensk lag. Se separat delegering från Produktionschef.
 • Budgetansvarig för inköp och logistik inom Stadler MR.
 • Personalansvar för egen och inhyrd personal från anställningens ingående till avslut.
 • Se till att företagets kvalitets-, miljö- och säkerhetsuppföljning implementeras i arbetet och upprätthålls.
 • Hålla sig informerad om och efterleva företagets värderingar, verksamhetsstyrande dokument, processer och rutiner.
 • Säkerställer att rapporterade avvikelser vad gäller säkerhet, arbetsmiljö, miljö och hälsa åtgärdas enligt myndighets föreskrift eller anvisning.
 • Säkerställer att all personal får information och utbildning om företagets ledningssystem för kvalitet och miljö samt de rutiner och föreskrifter som berör arbetet utifrån myndighetskrav.
 • Ansvarar för att underställd personal följer gällande regler för kvalitet och säkerhet i alla led.
 • Följa gällande regler och rutiner inom företaget och verka för samarbete och utveckling enligt företagets riktlinjer och standarder.
 • Ansvarar för direkt- och indirekt material samt tjänsteleverantörer.
 • Ansvarar för delegering och uppföljning av Logistikverksamheten.
ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER/PERSONLIGA EGENSKAPER

För att trivas och lyckas i rollen som Inköpschef hos oss tror vi att du:
 • Har högskoleutbildning, exempelvis civilingenjör.
 • Har minst fem års ledar- och chefserfarenhet.
 • Har erfarenhet av kommersiella relationer med externa parter.
 • Har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring.
 • Har erfarenhet av tågbranschen eller tillverkande industri.
 • Har erfarenhet av leveransprojektverksamhet.
 • Har god förhandlingsvana.
 • Har teoretiska kunskaper inom Inköp och Logistik.
 • Har god erfarenhet inom Supply Chain Management med vikt på strategiskt inköp.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
 • Är lösningsorienterad och affärsmässigt medveten.
 • Är drivande, strukturerad och noggrann.
 • Har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
 • Har förmåga att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter samt prioritera bland dessa.
 • Kan samarbeta, påverka och interagera med samtliga berörda på olika nivåer.
 • Är motiverande och entusiasmerande.
VAD VI ERBJUDER

Vi erbjuder en spännande roll i en dynamisk miljö med stor möjlighet att påverka. Du får jobba i ett expansivt globalt företag som har stort lokalt mandat.
INTRESSERAD?

Sök redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande!

Vänligen maila din kompletta ansökan till:
ansokan.arn@stadlerrail.com

Stadler Service Sweden AB, Verkstadsgatan 31, 72233 Västerås

För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
lulzim.gashi@stadlerrail.com
076-899 75 56
therese.rosen@stadlerrail.com
070-811 92 35
A Company of Stadler Rail Group - www.stadlerrail.com